Lektion 1-Hantverket

När man ska börja skriva deckare är det bra att först fråga sig vad som gör en bok till en deckare. Fem regler inom deckar- skrivandet hjälper till att skapa den rätta känslan. Men det finns förstås inget som säger att man måste följa reglerna. De kan dock vara bra att känna till, så att man undviker fallgro- par som att slänga in en person mot slutet som visar sig vara mördaren. Eller att man gör det för lätt för läsaren att räkna ut vem som är skurken.

Fem viktiga regler
1. Alla ledtrådar behöver göras tillgängliga för läsaren.
2. Mördaren måste introduceras tidigt i boken.
3. Brottet ska vara allvarligt. Ingen vill läsa en bok om någon som stulit grannens tulpaner.
4. Läsaren ska aktivt kunna söka lösningen och hitta den, inte råka ramla över den i slutet av boken.
5. Det bör finnas ett känt antal misstänkta och mördaren ska finnas bland dem.

Börja med att skriva en synopsis
För att det ska bli en deckare så behövs en intrig. En erfaren författare kan kanske tänka ut en intrig och sedan sätta sig ner och skriva boken direkt, men om man skriver sin första deckare ska man börja med att skriva en synopsis. Det är en text som på några få sidor berättar handlingen i boken och presenterar de viktigaste karaktärerna.
För att kunna teckna en synopsis med en tydlig röd tråd ska du kunna svara på följande frågor som handlar om de fyra M:en: mördaren, motivet, medlen och möjligheterna. Har du dem klara för dig så är det också lättare att leda läsaren på villovägar.

Vem är mördaren?
Varför mördade han/hon?
Hur mördade han/hon?
När mördade han/hon?

Övning
1. Skriv ner olika scenarion utifrån de fyra M:en. Nedanstå- ende visar ett exempel. Försök att hitta så många olika mör- dare, motiv, medel och möjligheter du kan. Det är ett bra sätt att få igång fantasin!

Mördare: Hustrun – kvinna i femtioårsåldern med smak för det goda livet.
Motiv: Pengar – maken har hittat en ny kvinna och vill gifta om sig. Hustrun skulle därför förlora tillgången till makens pengar.
Medel: Arsenik – hon förgiftar hans mat. Möjlighet: Vid upprepade tillfällen under ett halvår.

2. Läs en valfri deckare och koka ner den till en synopsis på två sidor. Gärna en deckare som du har läst tidigare så att du känner till den och nu kan se på den med nya ögon. Tänk hela tiden på strukturen i berättelsen och försök hitta den röda tråden. Se också till att få med de fyra M:en.

Boktips
Två böcker som utmanar tesen om vad en deckare egentli- gen är: Patient 67 av Dennis Lehane och Parfymen av Patrik Suskind.

Du kan också ha nytta av att läsa Att skriva av Stephen King, How to write crime novels av Isobel Lambot, Writing mys- teries av Sue Grafton, s 9–14 och 77–88 och How to write mysteries av Shannon O’Cork s 1–34.

Facebook