Lektion 3-Personbeskrivning

Spänning i all ära, men det blir inte mycket till deckare om man inte har intressanta och trovärdiga personer i boken. Att skapa dem tycker jag är den roligaste delen av deckarskrivan- det. Tänk att befolka en helt egen värld av människor.

Det finns en mängd olika sätt att beskriva en person. Exem- pelvis genom ålder, yrke, utseende, lukt, klädsel, intressen, civilstånd, dialekt, språkuttryck, röstläge, hållning, gester, gångstil. Att använda alla dessa samtidigt skulle dock bli tja- tigt. Utnyttja istället de förutfattade meningar vi har när vi bedömer våra medmänniskor. Tre fyra detaljer kan räcka för att läsaren själv ska kunna fylla tomrummen och skapa sig en bild av personen i din bok. Om du till exempel skriver att en man är frimärkssamlare gör läsaren automatiskt en mängd antaganden om hur han är. Men akta dig för att enbart skapa stereotyper. Våra förutfattade meningar kan också användas till att överraska läsaren. I exemplet med frimärkssamlaren skulle du kunna skapa en riktigt hårdkokt polis som svär som en borstbindare och spöar upp busar på löpande band – men i hemmets lugna vrå är han en passionerad frimärkssamlare.

För att göra karaktärerna trovärdiga, naturliga och levande ska du fundera över hur varje person skulle reagera i olika situationer. Var sedan konsekvent när de agerar. En förutsätt- ning för det är att du själv lärt känna personen. Om det inte kommer av sig självt, vilket jag ofta upplever, sätt dig då ner och ”intervjua” personen. Hjälp och stöd för vilka frågor du kan ställa till din karaktär får du i länken efter övningarna. Du kan säkert komma på egna frågor som är relevanta för din bok.

Övning
1. Välj ut en person i din närhet. En vän, familjemedlem, kollega eller liknande. Försök att beskriva personen utan att använda adjektiv (vacker, gammal, blek). Använd istället handlingar för att ge läsaren en bild av personen du beskriver. ”Han tog den tunga byrån och lyfte den med lätthet” – perso- nen är med andra ord stark, men du har inte behövt använda det ordet.

2. Beskriv en person som snart kommer att mördas. Ange namn, kön, ålder, nationalitet, röst längd, hårfärg, ögonfärg, vikt, kroppsliga kännetecken, hållning, syskon, utbildning, ekonomi, religion, sexuell läggning, favoritmat, favoritfilm, favoritroman, civilstånd, arbete, barn, boendeform, körkort, bilmärke, typ av humör, liten eller stor bekantskapskrets, ovanor, favoritplats.

3. Skriv en scen med personen strax innan mördaren dyker upp. Mordet avslutar stycket, men se till att läsaren först får en god bild av offret. Var sparsam med att alltför detaljerat beskriva personen, försök istället att ”smyga” in beskrivning- en i redogörelsen för den sista stunden av hans/hennes liv. Till skillnad från i förra övningen får du här ta hjälp av adjektiv, men använd dem med omdöme och försiktighet.
Observera att du självklart inte ska få med alla de detaljer du spaltat om personen ovan. Den delen av övningen är till för att du själv ska få en tydlig bild av personen. Här väljer du ut sådant som du tror bäst förmedlar din bild av karaktären till läsaren.

Boktips
Göran Hägg: Författarskolan, s 80–85
Lars Åke Augustsson: Att skriva romaner och noveller, s 69–78, 103
Sue Grafton: Writing mysteries, s 49–55
Isobel Lambot: How to write crime novels, s 53–66

Länk
http://www.eclectics.com/articles/character.html

Facebook