Lektion 6-Research

Hittills har vi ägnat oss åt sådant som har med själva ska- pandeprocessen att göra, sådant som du kunnat plocka fram ur den egna fantasin. Men för att skriva en deckare behöver du antagligen också göra research. Jag brukar se det som en möjlighet att lära mig nya saker. Hamnar inte allt i böckerna, kanske man kan kamma hem storkovan i Jeopardy någon gång …
Kom ihåg att allt du skriver i din bok inte behöver vara sant. Det viktigaste är att det är trovärdigt. Tricket är att kunna tillräckligt mycket om det man skriver för att kunna beskriva något just trovärdigt. Använd i första hand all kunskap du själv besitter. Du kommer att upptäcka att du kan ganska mycket inom olika områden. Men när kunskapen tryter behö- ver du göra research.

Hur du gör research beror på vad du behöver veta. Du kom- mer antagligen ganska långt via sökningar på internet och genom att läsa böcker. Men du kan också behöva intervjua någon eller besöka någon plats eller kanske studera männi- skor i vissa yrken eller situationer.

Övning
Välj en av scenerna och gör den nödvändiga researchen för att få läsaren att tro att du vet hur det går till. Glöm inte att hålla spänningen vid liv, du behöver inte briljera med att du kan varje detalj om det du skriver. Det ska med andra ord bli en text som platsar i en deckare, inte en klinisk beskrivning av händelsen.

Du väljer själv hur du vill göra researchen.

1. Rättsläkaren har fått in ett kvinnolik för obduktion. Ingen vet hur kvinnan har blivit mördad och det är läkarens uppgift att ta reda på det. Skriv en text på minst två sidor.

2. En judisk familj är mitt uppe i firandet av hanukka när en av familjemedlemmarna hittas mördad. Skriv en text på minst två sidor där du beskriver skeendet mot bakgrund av firandet.

Boktips
Brian Lane: The Encyclopedia of Forensic Science

Facebook